BEMUTATKOZÁS / ABOUT US
Címlap/Home Címlap/Home Naptár/Calender Naptár/Calender Rendezvények/Events Rendezvények/Events Galéria/Gallery Galéria/Gallery Bemutatkozás/About us Bemutatkozás/About us Kapcsolat/Contact Kapcsolat/Contact
A néptáncegyüttes gyökerei 1947-re nyúlnak vissza. A Bercsényi Miklós Gimnázium iskolai csoportjának volt a tagja Tóth Sándor, „Samu”, aki később egyetemi tanulmányait követően tanárként szervezte a törökszentmiklósi néptáncot. A tanár úr lelkes néptáncoktató és –szervező tevékenysége rövidesen a gimnázium falain kívül is megmutatkoztak. 1958-ra már három néptánc csoport működött: a Mezőgazdasági Gépgyár, a Malom és az ÁFÉSZ Gimnázium közös csoportja. A Miklós Néptáncegyüttes elődjének tekinthető csoportot az elejétől fogva támogatta az ÁFÉSZ, majd később a Városi Művelődési Központ csoportjaként működtek. Az együttes 1973 végétől használta a Miklós Néptáncegyüttes elnevezést. Az évek alatt a csoport vezetésében Tóth Sándor mellett volt diákjai, tanítványai vállaltak rövidebb-hosszabb szerepet. Az iskolai kereteket kinövő, majd az országos vérkeringésbe is bekapcsolódó csoportnak az első önálló művészeti vezetője Jakab Zoltánné, Júlia néni volt, aki a néptánc mellett, a modern társastánc és a balett oktatója volt. Júlia néni vezetésével az együttes rendszeres szereplőjévé vált az országos néptánc találkozóknak, fesztiváloknak, továbbképzéseknek, és megszerezte első minősítését az országos zsűri előtt.
Júlia néni nyugdíjba menetelét követően Vörös Rezső, a szolnoki Tisza Táncegyüttes akkori vezetője, majd Juhász Béla, „Gyapi” látta el a művészeti vezető teendőit, s ebben a korszakban volt először külföldi vendégszereplésen az együttes Németországban. 1987 őszétől Sülye Károlyné, a Városi Művelődési Központ igazgatójának kezdeményezésére lettek az együttes vezetői Gaál András Örökös Aranysarkantyús Táncos, és Szalavári Anna Mária, a Népművészet Ifjú Mesterei cím birtokosai. Előző együtteseikkel való folyamatos együttműködés révén testvérkapcsolat jött létre a budapesti Bem Folklór Egyesülettel és az ürömi „Öröm” Néptáncműhely együtteseivel. Az 1990-es évektől a Bethlen Gábor Református Iskola mozgásművészeti tagozata jelentette az együttes utánpótlását. Az évtizedek alatt rendszeres vendége volt az együttes ünnepségeknek, városi és országos szintű találkozóknak, valamint vendégszerepléseknek. Ki-mit-tud?-ok és fesztiválok mellett az együttes többször vendégszerepelt Franciaországban, nemzetközi fesztiválokon Lengyelországban és Belgiumban. Az együttes feladatának a Kárpát-medence népeinek zenei- és tánchagyományai megismerését, megőrzését és színpadi feldolgozását, a gyermekek és fiatalok körében való népszerűsítését tekinti. Repertoárjában a gazdag magyar táncanyanyelv minden jellegzetes dialektusa szerepel a Dunántúltól az Alföldön át egészen Erdélyig. A 2000-ben Pro Urbe díjjal kitüntetett együttes a Városi Művelődési Központ, majd az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ saját csoportjaként működik, a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat támogatásával.
MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES
COPYRIGHT ©2017-2021 IKK/MNTE | ALL RIGHTS RESERVED | DESIGNED BY: MMCH
"A Miklós néptáncegyüttes óvodás csoportja párhuzamosan működik az együttes többi csoportja mellett. A csoport összetétele vegyes, szívesen látjuk a 3 és 7 év közötti fiúkat és lányokat. A foglalkozások időtartama, játék és táncanyaga, a gyerekek életkori szükségleteihez szabottak. A gyerekek biztonsága érdekében mindig két csoportvezetőt foglalkozik velük. Ebben az életkorban, a gyermekek mozgás koordinációja folyamatos fejlődést mutat, az idegrendszer fejlődésével együtt. A néptánc, szinte egyedüli módon, alkalmas arra, hogy komplex módon fejlessze a gyermekek mozgását és személyiségét. A hagyományos gyermekjátékok tanítása, melyek szerves részét képezik a néptánc foglalkozásoknak, a kisgyermekek gondolat és érzés világához szorosan kapcsolódik, szükségleteiket e téren is kielégítve. Az év során megünnepeljük a jeles napokat a szokásokhoz fűződő gyermekjátékok énekek, rigmusok tanulásával. A résztvevő gyerekek mozgásmintái is gyarapodnak az évek során, hiszen a kisebb táncok megtanulása is már összetett mozgásmunkát igényel. Ezek begyakorlásával egy tanév alatt előkészülhet a komolyabb táncok megtanulására, közben azt is megtanulja, hogy kitartással, fegyelemmel, fokozott odafigyeléssel része lehet egy közös produkciónak vagy éppenséggel egy személyes tudásanyagot sajátíthat el. Bátran ajánljuk az ovis néptáncot azoknak a gyerekeknek is, akik esetleg mozgásos ügyetlenséget mutatnak, hiszen egy tanév alatt célzott munkával, ezen is segít a néptánc módszere, megalapozva a sikeres iskolai éveket is."
OVIS CSOPORT / MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES
MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES Törökszentmiklós