BEMUTATKOZÁS / ABOUT US
Címlap/Home Címlap/Home Naptár/Calender Naptár/Calender Rendezvények/Events Rendezvények/Events Galéria/Gallery Galéria/Gallery Bemutatkozás/About us Bemutatkozás/About us Kapcsolat/Contact Kapcsolat/Contact
A   néptáncegyüttes   gyökerei   1947-re   nyúlnak   vissza.   A Bercsényi   Miklós   Gimnázium   iskolai   csoportjának   volt   a tagja     Tóth     Sándor,     „Samu”,     aki     később     egyetemi tanulmányait       követően       tanárként       szervezte       a törökszentmiklósi néptáncot. A      tanár      úr      lelkes      néptáncoktató      és      –szervező tevékenysége    rövidesen    a    gimnázium    falain    kívül    is megmutatkoztak.   1958-ra   már   három   néptánc   csoport működött:   a   Mezőgazdasági   Gépgyár,   a   Malom   és   az ÁFÉSZ     –     Gimnázium     közös     csoportja.     A     Miklós Néptáncegyüttes     elődjének     tekinthető     csoportot     az elejétől    fogva    támogatta    az    ÁFÉSZ,    majd    később    a Városi   Művelődési   Központ   csoportjaként   működtek.   Az együttes       1973       végétől       használta       a       Miklós Néptáncegyüttes elnevezést. Az   évek   alatt   a   csoport   vezetésében   Tóth   Sándor   mellett volt     diákjai,     tanítványai     vállaltak     rövidebb-hosszabb szerepet.   Az   iskolai   kereteket   kinövő,   majd   az   országos vérkeringésbe     is     bekapcsolódó     csoportnak     az     első önálló    művészeti    vezetője    Jakab    Zoltánné,    Júlia    néni volt,   aki   a   néptánc   mellett,   a   modern   társastánc   és   a balett   oktatója   volt.   Júlia   néni   vezetésével   az   együttes rendszeres     szereplőjévé     vált     az     országos     néptánc találkozóknak,    fesztiváloknak,    továbbképzéseknek,    és megszerezte első minősítését az országos zsűri előtt.
Júlia   néni   nyugdíjba   menetelét   követően   Vörös   Rezső,   a szolnoki     Tisza     Táncegyüttes     akkori     vezetője,     majd Juhász     Béla,     „Gyapi”     látta     el     a     művészeti     vezető teendőit,    s    ebben    a    korszakban    volt    először    külföldi vendégszereplésen az együttes Németországban. 1987    őszétől    Sülye    Károlyné,    a    Városi    Művelődési Központ     igazgatójának     kezdeményezésére     lettek     az együttes   vezetői   Gaál   András   Örökös   Aranysarkantyús Táncos,   és   Szalavári   Anna   Mária,   a   Népművészet   Ifjú Mesterei cím birtokosai. Előző    együtteseikkel    való    folyamatos    együttműködés révén   testvérkapcsolat   jött   létre   a   budapesti   Bem   Folklór Egyesülettel     és     az     ürömi     „Öröm”     Néptáncműhely együtteseivel. Az   1990-es   évektől   a   Bethlen   Gábor   Református   Iskola mozgásművészeti      tagozata      jelentette      az      együttes utánpótlását. Az   évtizedek   alatt   rendszeres   vendége   volt   az   együttes ünnepségeknek,   városi   és   országos   szintű   találkozóknak, valamint       vendégszerepléseknek.       Ki-mit-tud?-ok       és fesztiválok   mellett   az   együttes   többször   vendégszerepelt Franciaországban,              nemzetközi              fesztiválokon Lengyelországban és Belgiumban. Az   együttes   fő   feladatának   a   Kárpát-medence   népeinek zenei-   és   tánchagyományai   megismerését,   megőrzését   és színpadi   feldolgozását,   a   gyermekek   és   fiatalok   körében való    népszerűsítését    tekinti.    Repertoárjában    a    gazdag magyar     táncanyanyelv     minden     jellegzetes     dialektusa szerepel a Dunántúltól az Alföldön át egészen Erdélyig. A   2000-ben   Pro   Urbe   díjjal   kitüntetett   együttes   a   Városi Művelődési    Központ,    majd    az    Ipolyi    Arnold    Könyvtár, Múzeum     és     Kulturális     Központ     saját     csoportjaként működik,     a     Törökszentmiklós     Városi     Önkormányzat támogatásával.
MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES
COPYRIGHT ©2017-2019 IKK/MNTE | ALL RIGHTS RESERVED | DESIGNED BY: MMCH
"A       Miklós       néptáncegyüttes       óvodás       csoportja párhuzamosan    működik    az    együttes    többi    csoportja mellett.   A   csoport   összetétele   vegyes,   szívesen   látjuk   a 3 és 7 év közötti fiúkat és lányokat. A    foglalkozások    időtartama,    játék    és    táncanyaga,    a gyerekek életkori szükségleteihez szabottak. A      gyerekek      biztonsága      érdekében      mindig      két csoportvezetőt   foglalkozik   velük.   Ebben   az   életkorban,   a gyermekek   mozgás   koordinációja   folyamatos   fejlődést mutat,   az   idegrendszer   fejlődésével   együtt.   A   néptánc, szinte    egyedüli    módon,    alkalmas    arra,    hogy    komplex módon       fejlessze       a       gyermekek       mozgását       és személyiségét.       A       hagyományos       gyermekjátékok tanítása,    melyek    szerves    részét    képezik    a    néptánc foglalkozásoknak,    a    kisgyermekek    gondolat    és    érzés világához   szorosan   kapcsolódik,   szükségleteiket   e   téren is kielégítve. Az     év     során     megünnepeljük     a     jeles     napokat     a szokásokhoz   fűződő   gyermekjátékok   énekek,   rigmusok tanulásával.    A    résztvevő    gyerekek    mozgásmintái    is gyarapodnak    az    évek    során,    hiszen    a    kisebb    táncok megtanulása   is   már   összetett   mozgásmunkát   igényel. Ezek    begyakorlásával    egy    tanév    alatt    előkészülhet    a komolyabb     táncok     megtanulására,     közben     azt     is megtanulja,     hogy     kitartással,     fegyelemmel,     fokozott odafigyeléssel   része   lehet   egy   közös   produkciónak   vagy éppenséggel egy személyes tudásanyagot sajátíthat el. Bátran      ajánljuk      az      ovis      néptáncot      azoknak      a gyerekeknek   is,   akik   esetleg   mozgásos   ügyetlenséget mutatnak,   hiszen   egy   tanév   alatt   célzott   munkával,   ezen is   segít   a   néptánc   módszere,   megalapozva   a   sikeres iskolai éveket is."
OVIS CSOPORT / MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES
MIKLÓS NÉPTÁNCEGYÜTTES Törökszentmiklós